, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Opublikowano: 19-10-2018

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Uprzejmie informuję, że Gmina Abramów podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego na realizację wniosku o dofinansowanie projektu nr RPLU.04.01.00-06-0199/16 pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii w gminie Abramów” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE RPO WL na lata 2014 – 2020,

Osoby które wyraziły chęć udziału w projekcie podpisując z Gminą Abramów umowę użyczenia w 2016 r. dotyczącym montażu instalacji OZE (instalacje solarne, piece na biomasę, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne) w miesiącach listopad, grudzień zostaną poinformowane telefonicznie o terminie podpisania umowy finansowej oraz wynikającej z niej wpłacie na konto Gminy Abramów wkładu własnego.

Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji do przetargu, który planujemy ogłosić do końca 2018r.

Po wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą rozpoczniemy montaż instalacji u tych osób, które podpiszą umowę finansową oraz wpłacą wkład własny. Termin realizacji projektu przewidziany jest na 2019 rok.

Wartość projektu „Instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Abramów” opiewa na kwotę 3282923,27 zł, wartość dofinansowania 2790484 zł, w ramach projektu zgodnie z Państwa zainteresowaniem (na dzień składania wniosku tj. czerwiec 2016) zaplanowanych zostało: 209 kpl. instalacji solarnych, 4 pompy ciepła, 19 kotłów na biomasę, 12 instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Abramów.

Powrót