, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii INFORMACJA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii

INFORMACJA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Opublikowano: 19-02-2016

INFORMACJA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Gmina Abramów po raz kolejny przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r. a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

 

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Instalacje są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych. 

Kolektory słoneczne – finansowana będzie kompletna instalacja (panele, zbiorniki, orurowanie obiegu glikolowego, pompa, sterownik) wraz montażem i dokumentacją, z wyłączeniem górnej wężownicy i grzałki elektrycznej, które stanowią koszt leżący po stronie użytkownika. 

Ogniwa fotowoltaiczne – finansowane będą instalacje „zamknięte”, zakładające wykorzystanie całej wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne oraz instalacje „otwarte” umożliwiające oddawanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej.

Finansowane będą kompletne instalacje, w przypadku instalacji „zamkniętych” -z akumulatorami, służącymi do magazynowania energii.

Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów dla instalacji „zamkniętych” i 65% dla instalacji „otwartych”. 

Zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi będą musieli ponieść koszt wykonania projektu indywidualnego i wizji lokalnej na etapie przygotowania projektu (marzec –kwiecień 2016).

Kotły na biomasę – finansowane będą kotły działające wyłącznie w oparciu o biomasę, bez możliwości przestawienia na inne paliwo.

Pompy ciepła – finansowane będą pompy odzyskujące energię z powietrza oraz energię geotermalną wykorzystywane na potrzeby budynków mieszkalnych. Zainteresowanymi montażem pomp geotermalnych będą zobowiązani do poniesienia kosztu wykonania dokumentacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (marzec –czerwiec 2016).

Domy, w których montowane będą instalacje obowiązkowo muszą być wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową. 

 

W dniu 4 marca 2016r. o godzinie 13:00 i 17:00 na Sali gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Abramowie odbędą się spotkania dotyczące zagadnień OZE. Tematyka obu spotkań będzie taka sama, zapraszamy na najbardziej dla Państwa dogodną godzinę spotkania.

Jednocześnie informuję, że osoby które wyraziły chęć udziału w ww. projekcie zapisane na listach w Urzędzie Gminy w Abramowie w przypadku dalszego zainteresowania będą zobowiązane do wypełnienia stosownych dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu.

 

Wójt Gminy Abramów
Artur Chomiuk
Powrót