, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Odnawialne Źródła Energii Odnawialne Źródła Energii - ANKIETY

Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii - ANKIETY
Opublikowano: 26-02-2016

Odnawialne Źródła Energii - ANKIETY

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 4 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Abramów.

Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Abramów w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach działania 4.1 o nazwie ,,Wsparcie wykorzystania OZE” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Wnioski zbierane będą od osób chętnych - właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, zameldowanych na terenie Gminy Abramów udziałem w projekcie w następującym zakresie:

Montaż kolektorów słonecznych

Montaż instalacji fotowoltaicznych

 

W przypadku pozyskania dofinansowania przedmiotowy projekty powinny zostać zrealizowane przez Gminę w okresie 2017 -2019.

Zamontowane instalacje przez okres min. 5 lat od zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Abramów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/ użytkownikom posesji. Po tym okresie zostaną przekazane właścicielom lub użytkownikom posesji na własność.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Gmina Abramów dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie naboru wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy Abramów.

Wnioski złożone przed albo po powyżej określonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ ABRAMÓW W RAMACH DZIAŁANIA 4.1. WSPARCIE WYKORZYSTANIA OZE W LATACH 2016 -2018

Kolektory słoneczne

 

Instalacje fotowoltaiczne

 

 

Powrót