, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Herb Gminy na rozmytym tle
Opublikowano: 25-02-2021

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Abramów Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Powrót