, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 05 października 2015 r.
Opublikowano: 07-10-2015

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Abramów z dnia 05 października 2015 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art.182  ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z późn. zm.) i uchwały Państwowej komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach   do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz. 345 ze zm.), Wójt Gminy Abramów zarządza, co następuje:

§1
Powołuje się  siedem obwodowych  komisji wyborczych do przeprowadzenia  na terenie gminy Abramów  wyborów  do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w następujących składach:
 
I. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
ul. 22 Lipca 31, Abramów.
 
 1. Kołodziej Janina Danuta - zam. Glinnik, zgłoszona przez KW Samoobrona
 2. Komsta-Ogórek Anna Ewa - zam.  Marcinów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Białek Karolina Anna - zam.  Glinnik, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Ogórek Wiolett - zam.  Michałówka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość
 5. Ostrowska Elżbieta Gabriela - zam.  Abramów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 6. Janek Patryk - zam.  Abramów, zgłoszony przez Wójta Gminy
 7. Skorupska Paulina - zam.  Sosnówka, wskazana przez Wójta Gminy
 
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w lokalu po Szkole Podstawowej,
Ciotcza 29A.
 1. Kozak Sławomir  Mariusz - zam.  Glinnik, zgłoszony przez KW Samoobrona
 2. Komsta Danuta - zam.  Sosnówka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Kula Paulina - zam.  Ciotcza, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Serewa Monika  -  zam.  Sosnówka, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo  i Sprawiedliwość
 5. Ligęza Alina Lucyna - zam. Ciotcza, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 6. Janek Bartosz - zam. Abramów, zgłoszony przez Wójta Gminy
 7. Targońska Renata - zam. Ciotcza, wskazana przez Wójta Gminy
 
 
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w remizie OSP, Dębiny 114.
 
 1. Kołodziej Cecylia - zam. Wolica, zgłoszona przez KW Samoobrona
 2. Łysiak Beata Grażyna - zam. Dębiny, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Adasik Ewelina - zam. Glinnik, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Wiśniewska Regina - zam. Wielkolas, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo  i Sprawiedliwość
 5. Zdunek Barbara - zam. Ciotcza, zgłoszona przez Komitet WyborczyPlatforma Obywatelska RP
 6. Wawer Aleksandra - zam. Wielkolas, zgłoszona przez Wójta Gminy
 7. Malesa Bożena - zam. Marcinów, wskazana przez Wójta Gminy
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w remizie OSP, Glinnik 73.
 
 1. Kołodziej Antoni - zam. Wolica, zgłoszony przez KW Samoobrona
 2. Cwajda Iwona Maria - zam. Glinnik, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Białek Andrzej - zam. Glinnik, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Kozak Anna  - zam. Sosnówka, zgłoszona przez Komitet WyborczyPrawo  i Sprawiedliwość
 5. Bartuzi Ireneusz - zam. Wielkolas, zgłoszony przez Komitet WyborczyPlatforma Obywatelska RP
 6. Ryszko Grzegorz  - zam. Michałówka, zgłoszony przez Wójta Gminy
 7. Urszula Karpińska  - zam. Michów, wskazana przez Wójta Gminy
 
V. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 z siedzibą w Szkole Podstawowej Wielkie 66.
 
 1. Kozak Anna - zam. Glinnik, zgłoszona przez KW Samoobrona
 2. Gajecka Ewa - zam. Wielkie, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Koziej Sławomir Marian - zam. Wielkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Lichaj Aneta - zam. Abramów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 5. Zaworski Andrzej Cezary - zam. Marcinów,  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 6. Dąbrowska Małgorzata - zam. Wielkie, zgłoszona przez Wójta Gminy
 7. Stróżek Anna - zam. Wolica, wskazana przez Wójta Gminy
 
VI. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w Szkole Podstawowej, Wielkolas 27.
 
 1. Kołodziej Marcin - zam. Glinnik,  zgłoszony przez KW Samoobrona
 2. Robaczewska Anna - zam. Wielkie, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Sokołowski Piotr Mirosław - Wielkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Wyborców Grzegorza Brauna  „Szczęść Boże”
 4. Maj –Syta Marzena - zam. Wielkolas, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo  i Sprawiedliwość
 5. Wójtowicz Halina - zam. Wielkolas, zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Platforma Obywatelska RP
 6. Fatyga Marek - zam. Wielkolas, zgłoszony przez Wójta Gminy
 7. Stasiak  Anna - zam. Wielkie, wskazana przez Wójta Gminy
 
VII. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w remizie OSP, Wolica 66
 
 1. Antoniak Monika - zam. Wolica, zgłoszona przez KW Samoobrona
 2. Białek Witold - zam. Wielkie, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
 3. Kołodziej Jan - zam. Wolica, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”
 4. Kuna Łukasz  - zam. Abramów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
 5. Kozak Monika Barbara - zam. Wolica, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
 6. Sieklicka Natalia - zam. Wielkolas, zgłoszona przez Wójta Gminy
 7. Mełgwa Nina - zam. Sosnówka, wskazana przez Wójta Gminy
 
§ 2
Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
Wójt Gminy
mgr inż. Artur Chomiuk
Powrót