, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... UWAGA KONKURS !!! Wójt Gminy Abramów...

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

UWAGA KONKURS !!! Wójt Gminy Abramów ogłasza konkurs na HERB Gminy Abramów.
Opublikowano: 05-02-2016

UWAGA KONKURS !!! Wójt Gminy Abramów ogłasza konkurs na HERB Gminy Abramów.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne powyżej 18 roku życia oraz podmioty prawne.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu herbu Gminy Abramów. W/w projekty powinny odzwierciedlać głównie tradycje historyczne z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, turystycznych bądź gospodarczych Gminy Abramów. Ponadto przedmiotowy konkurs ma na celu rozszerzenie akcentów promujących Gminę oraz podnieść jej atrakcyjność turystyczną.

Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 31 sierpnia 2016 r.;

Prace należy przesyłać na adres:

Urząd Gminy Abramów, ul. 22 lipca 2, 

21-143 Abramów lub składać w siedzibie Urzędu Gminy Abramów, 

ul. 22 lipca 2, 21-143 Abramów - sekretariat.

Prace, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisje Konkursową;

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 31 października 2016 r.;

Więcej informacji pod nr tel. 818525016 lub w Zarządzeniu nr 6/2016 Wójta Gminy Abramów z dnia 05 lutego 2016 w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu Gminy Abramów

 

Załączniki:

Powrót