, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy... OBWIESZCZENIE

Ogłoszenia, obwieszczenia Wójta Gminy Abramów

OBWIESZCZENIE
Opublikowano: 23-01-2019

OBWIESZCZENIE

O wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: stacji transmisyjnej WA0180 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą i ogrodzeniem terenu, sytuowanej na działkach o nr ew. 314 i 315 obręb geodezyjny Abramów, gm. Abramów.

Powrót