, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 07-10-2016

ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!
Powrót