, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY
Opublikowano: 07-10-2016

ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów