, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle SESJA GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 15-09-2020

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Abramów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Sprawy bieżące.

 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót