, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXII sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na rozmytym tle
Opublikowano: 24-11-2020

Zawiadomienie o XXII sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku ļeśnego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Abramów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Abramów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie na 2020 r.
 13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

/-/

Beata Łysiak 

 
 
Powrót