, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 16-12-2020

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. ( środa ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z XX i XXII sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 r.

 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 r.

 8. Dyskusja.

 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2021 r.

 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2021 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2021”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Abramów na na 2021 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 3. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2021 r.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie obrad.

 

 
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót