, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXIV sesja Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim Tle - Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 12-02-2021

ZAWIADOMIENIE - XXIV sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2021 roku.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia drogi gminnej z użytkowania oraz pozbawienia drogi publicznej kategorii drogi gminnej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Abramów.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 1. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 1. Sprawy bieżące.

 1. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót