, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXV SESJA RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim Tle - Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 11-05-2021

ZAWIADOMIENIE - XXV SESJA RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 19 maja 2021 r. ( środa ) o godz. 10:00 w świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Abramowie.

 
 
 
Porządek obrad:  
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Informacja  o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2020 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
 10. Interpelacje i  zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                                    Beata Łysiak
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów