, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 10-11-2016

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 18 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok   2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie  działalności pożytku publicznego na rok 2017”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Abramów na lata 2016-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach sprawdzianu w szkołach podstawowych i egzaminu w gimnazjum.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.

       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur 
Serdecznie zapraszam!
Powrót