, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXVI sesja Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim Tle - Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 08-07-2021

ZAWIADOMIENIE - XXVI sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.

 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.

 6. Debata nad raportem o stanie gminy Abramów.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów za 2020 rok.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Abramów za 2020 rok.

 9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.

 11. Przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

 12. Dyskusja.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów z wykonania budżetu za 2020 rok.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Abramów w roku szkolnym 2021/2022.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 18. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 19. Interpelacje i zapytania radnych.

 20. Sprawy bieżące.

 21. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów