, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 14-12-2016

ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej  na 2017 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.
 9. Dyskusja. 
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Abramów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 16. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2017 r.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów