, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 14-12-2016

ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej  na 2017 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2017 r.
 9. Dyskusja. 
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Abramów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 16. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2017 r.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót