, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXVII Sesja Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis na Granatowym tle SESJA GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 01-09-2021

ZAWIADOMIENIE - XXVII Sesja Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy  za  pierwsze półrocze 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Abramów do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Programach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.           
Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów