, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE - XXVIII SESJA RADY...

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Gminy Abramów na niebieskim tle
Opublikowano: 28-10-2021

ZAWIADOMIENIE - XXVIII SESJA RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 05 listopada 2021 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 05 listopada 2021 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Abramów na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Abramów na 2022r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022”. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia wniosku sołectwa Dębiny dotyczącego przyznania środków z funduszu sołeckiego na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Abramów.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie obrad.         
                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Beata Łysiak
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów