, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Gminy Abramów na niebieskim tle
Opublikowano: 22-12-2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Abramów, zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Abramów na 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2022 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

          

 Przewodnicząca Rady Gminy
/-/
Beata Łysiak
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów