, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle sesja gminy Abramów
Opublikowano: 05-01-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2022 r.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 7. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 r.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 r.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów.
 12. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad.

        

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
Beata Łysiak
Powrót