, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 16-02-2017

ZAWIADOMIENIE O XXVI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.  

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2017 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót