, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis na niebieskim tle SESJA GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 03-03-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 11 marca 2022 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2022 roku.  
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                              /-/  Beata Łysiak 
 
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów