, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis SESJA GMINY ABRAMÓW na granatowym tle
Opublikowano: 30-03-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. ( piątek ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2021 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 8. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

 /-/  Beata Łysiak 

 

Powrót