, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 16-03-2017

ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

  

Porządek obrad:      

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielkie na lata 2016-2025”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur  

Serdecznie zapraszam!

Powrót