, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 16-03-2017

ZAWIADOMIENIE O XXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 marca 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

  

Porządek obrad:      

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności Policji na terenie Gminy Abramów w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wielkie na lata 2016-2025”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur  

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów