, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 14-06-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. ( środa ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Abramów.
 6. Debata  nad raportem o stanie gminy Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Abramów  za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy  Abramów  za 2021 rok.
 9. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2021 rok  oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 11. Przedstawienie  opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie uchwały   w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Abramów  z wykonania budżetu   za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały   w sprawie  udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 18. Interpelacje i  zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

  Przewodnicząca Rady Gminy

 

 

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów