, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Napis SESJA RMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 16-08-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2022 r. ( środa ) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Abramów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 10. Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                                    Beata Łysiak
 
 
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów