, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 21-09-2022

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy  za  pierwsze półrocze 2022 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury.
  6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                          /-/
                                                                                                                 Beata Łysiak
Powrót