, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 13-04-2017

ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 21 kwietnia  2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.  

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Abramów na okres powyżej 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2016 rok”.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur  

Serdecznie zapraszam!

Powrót