, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 13-04-2017

ZAWIADOMIENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 21 kwietnia  2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.  

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Abramów na okres powyżej 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Abramów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2016 rok”.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur  

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów