, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 04-05-2017

ZAWIADOMIENIE O XXIX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2016 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2016 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 1. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 2. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 3. .Głosowanie nad projektem  uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Abramów za 2016 r.
 4. .Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Abramów.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur    

 

Serdecznie zapraszam!

Powrót