, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XLIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Napis Sesja Gminy Abramów
Opublikowano: 29-03-2023

ZAWIADOMIENIE o XLIII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Abramów zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 30 marca 2022 r. (środa) o godzinie 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Abramów.
  4. Zamknięcie obrad.
 
 
 
                       
                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                                        Beata Łysiak 
 
Powrót