, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE

Sesje Rady Gminy

Grafika z napisem Sesja gminy abramów
Opublikowano: 24-04-2023

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Abramów zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie na 2023 r.
  6.  Zamknięcie obrad.

  

 

                                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                                        Beata Łysiak
 
 
Powrót