, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 18-05-2017

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.  

 

Porządek obrad:      

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur    

 

Serdecznie zapraszam!

Powrót