, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 18-05-2017

ZAWIADOMIENIE O XXX SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r. (piątek)  o godzinie  10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.  

 

Porządek obrad:      

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Marcin Mazur    

 

Serdecznie zapraszam!

Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów