, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 08-06-2017

ZAWIADOMIENIE O XXXI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska  w Lublinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zamknięcie obrad.
 
 
                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                              /-/
                                                                                                             mgr inż. Marcin Mazur                                                                                                                                          
   Serdecznie zapraszam!Powrót