, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 10-08-2017

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXXII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Abramów do projektu pn. „Partnerzy Rozwoju e-Administracji”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • Sprawy bieżące.
 • Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!

 

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Abramów , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [180.91 KB]

Powrót