, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 21-09-2017

ZAWIADOMIENIE O XXXIII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXXIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 września 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:


 • Otwarcie sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 • Interpelacje, wnioski i zapytania.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy  za  pierwsze półrocze 2017 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Abramów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • Sprawy bieżące.
 • Zamknięcie obrad.


                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                              /-/
                                                                                                             mgr inż. Marcin Mazur Serdecznie zapraszam!
Powrót