, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 17-11-2017

ZAWIADOMIENIE O XXXV SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXXV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części  tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Abramów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszam!

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                              /-/

                                                                                                             mgr inż. Marcin Mazur                            

Powrót