, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXXVI SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXXVI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 30-11-2017

ZAWIADOMIENIE O XXXVI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 r.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Abramów.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Serdecznie zapraszam!
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Powrót