, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XXXVII SESJI RADY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XXXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 19-12-2017

ZAWIADOMIENIE O XXXVII SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XXXVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
 7. i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 10. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2018 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Serdecznie zapraszam!
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Powrót