, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 18-01-2018

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 26 stycznia 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


 1. Porządek obrad:
 2. Otwarcie sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Abramów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełnienia kryteriów oraz przyznania punktów dla poszczególnych kryteriów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Abramów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszam!
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Powrót