, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE o XXXIX sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE o XXXIX sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 16-02-2018

ZAWIADOMIENIE o XXXIX sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XXXIX sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz sołecki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Powrót