, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY...

Sesje Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW
Opublikowano: 12-04-2018

ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY GMINY ABRAMÓW

Zawiadamiam, że XLI sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.


Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2017r.
 7. Przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2017 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 9. Zapoznanie Rady Gminy z opinią RIO o w/w wniosku Komisji Rewizyjnej.
 10. Dyskusja, w tym przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Abramów.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy w 2017 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Abramów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2018 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie obrad.


Serdecznie zapraszam!

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Mazur
Powrót
Godziny pracy urzędu
Godziny pracy Urzędu Gminy Abramów

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30
Odnawialne Źródła Energii
Mapa Gminy Abramów
Na obrazku jest umieszczona przykładowa mapa
Wirtualna Wycieczka po Gminie Abramów
Wirtualny Spacer po Gminie Abramów