, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 07-06-2018

Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Abramów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Abramów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów oraz zasad wydawania zezwoleń na terenie gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!
 
Powrót