, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 02-07-2018

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/
mgr inż. Marcin Mazur
Serdecznie zapraszam!
Powrót