, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 09-08-2018

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i zasad używania symboli Gminy Abramów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
  /-/
mgr inż. Marcin Mazur  
                                                                                            
Serdecznie zapraszam!                                                                    
Powrót