, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLVII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 05-10-2018

Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że XLVII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za  pierwsze półrocze 2018 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy, w tym o wynikach egzaminu w gimnazjum.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie obrad.
 
                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/
                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur        
    Serdecznie zapraszam !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Powrót