, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie  o I Sesji Rady Gminy Abramów z dn. 09.2018
Opublikowano: 09-11-2018

Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Abramów z dn. 09.2018

W związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2018 - 2023, w celu złożenia ślubowania przez radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., zwołuję I Sesję Rady Gminy Abramów, która odbędzie się dnia 23 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez Radnych według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta według treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Abramów.
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Abramów.
  7. Zamknięcie obrad.

 

Link do transmisji on-line I Sesji Rady Gminy: 

https://www.youtube.com/channel/UCYvaI23IpAFbycJJG9RL1Gw

 

Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [78.81 KB]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [468.06 KB]

Klauzula Informacyjna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [69.02 KB]

 

 

 

Powrót