, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy
Opublikowano: 16-12-2015

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2016 r.
  7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.
  8. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.
  9. Dyskusja.
  10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu Gminy Abramów.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Abramów  na lata 2016- 2022.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Abramów.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
  18. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2016 r.
  19. Sprawy bieżące.
  20. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Leszek Ogórek

Serdecznie zapraszam!

Powrót