, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy
Opublikowano: 16-12-2015

Zawiadomienie o XII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Przedstawienie projektu uchwały  budżetowej  na 2016 r.
 7. Przedstawienie opinii RIO w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.
 8. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 r.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu Gminy Abramów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawieprzyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Abramów  na lata 2016- 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku za wieloletnią pracę Wójtowi Gminy Abramów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 18. Ustalenie planów pracy Komisji i Rady Gminy na 2016 r.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                               Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Leszek Ogórek

Serdecznie zapraszam!

Powrót