, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy
Opublikowano: 28-01-2016

Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XIII sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 5 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności  w budynku stanowiącym odrębną nieruchomość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                               /-/

                                                                                                              mgr inż. Marcin Mazur  

  Serdecznie zapraszam!

Powrót