, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy
Opublikowano: 11-02-2016

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XIV sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Abramów w 2016 roku.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               /-/

mgr inż. Marcin Mazur

Serdecznie zapraszam!

Powrót