, Imieniny:
Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Abramów
Opublikowano: 26-11-2018

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Abramów

Zawiadamiam, że III sesja Rady Gminy Abramów odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Abramowie.

Porządek obrad:  
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Abramów na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Abramów na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Serdecznie zapraszam!

Przewodncząca Rady Gmin

/-/

Beata Łysiak

 

                                                                                                         

                                                                                                       
Powrót